עצמאותם של בנקים מרכזיים או: איך לא להמציא מחדש את הגלגל

 

תקציר:

מעת לעת עולות על סדר היום הציבורי שאלות נוקבות באשר למעמדו של בנק ישראל במערכת השלטונית ובמערכת הכלכלית; שאלות אלה מתחדדות בהקשר של עצמאות הבנק המרכזי והשתלבות מדיניותו במסגרת המקרו-כלכלית והחברתית שקובעת הממשלה.
התפישה של בנק מרכזי עצמאי אינה המצאה ישראלית. זהו רעיון מוכר, מקובל ומיושם ברחבי העולם, שבשנים האחרונות מייחסים לו חשיבות מיוחדת: אנו עדים לגל של שינויים בחקיקה של בנקים מרכזיים בעשרות מדינות מפותחות ומתפתחות, והבסיס המשותף לכולם הוא חיזוק עצמאותו של הבנק המרכזי, תוך הדגשת תפקידו העיקרי - השגת יציבות מחירים.

קישור לקובץ