עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים

תקציר:

עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים: הרחבת תפוצת המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים בישראל, עיקרי דוח היציבות הפיננסית לשנת 2004, מחקר חדש בבנק ישראל: "התחרותיות בענף הבנקאות", ביטול רצועת הניוד של שער החליפין מול סל המטבעות, עיקרי הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2005, הקלת המעבר מבנק לבנק ו"עסקת החבילה" בנושא העמלות, עיקרי דוח ההתפתחויות הכלכליות במשק במחצית הראשונה של 2005 ותחזית מקרו-כלכלית לשנת 2006, מכתב נגיד בנק ישראל המצורף לדוח האינפלציה למחצית הראשונה של 2005, סקר החברות לרביע השני של 2005,

 

קישור לקובץ