מפנה בשוק שקל/מט"ח באוקטובר 2000

תקציר:

כמו בתחומים אחרים במשק, גם בשוק שקל/מט"ח חל באוקטובר מפנה: מגמת הייסוף המתמשך של השקל מול סל המטבעות, ייסוף של 10% בחודשים אוקטובר 1999 עד ספטמבר 2000, התחלפה במגמה של פיחות מתון, כאחוז, בחודשים אוקטובר 2000 עד יוני 2001.

קישור לקובץ