מהי "יציבות פיננסית" ומה תפקידו של בנק ישראל בתחום זה ?

תקציר:

ניתן להגדיר יציבות פיננסית כמצב שבו המערכת הפיננסית מתפקדת באופן תקין ויעיל, ללא משברים ושיבושים פיננסיים. מצב כזה מאפשר למצות את פוטנציאל הצמיחה של המשק. מידת יציבותה של המערכת הפיננסית נקבעת על פי שני סוגי גורמים: האחד, רמת האיומים עליה מהסביבה העולמית והמקומית שהיא פועלת בה, והשני - מידת עמידותה של המערכת.

 

קישור לקובץ