תקציר:

סקר החברות בו החברות והעסקים מתבקשים לציין את כיוון השינוי בפעילותם. שיטה זו הוכיחה את עצמה במדינות רבות כמספקת אינדיקציה מוקדמת לרמת הפעילות במשק. מידע מסקר החברות מקדים משמעותית את האינדיקטורים הרשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כגון התוצר, מדד הייצור התעשייתי והאומדנים מענפי המשק.

 

למאמר המלא בנושא: מדד מוביל לפעילות הכלכלית - מסקר החברות כקובץ PDF