מבט מקרוב על פרמיית הסיכון

תקציר:

פרמיית הסיכון הנדונה במאמר זה היא תוספת התשואה שדורשים המשקיעים על הלוואות ואיגרות חוב של חברות או מדינות במטבע מסויים מעבר לתשואה על נכס "חסר סיכון".
הרכיב העיקרי המשפיע על גובהה של פרמיית הסיכון הוא הסיכון לפשיטת רגל של הלווה. פרמיית הסיכון משמשת מעין "חלון ראווה" שבו  "מוצגת" היציבות הפיננסית של הלווה והיא גורם בהחלטות השקעה של משקיעים בין-לאומיים במדינה המדורגת. גידול של פרמיית הסיכון הוא איתות שלילי למשקיעים.

 

קישור לקובץ