מבט מקרוב על השער היציג

תקציר:

השערים היציגים שמפרסם בנק ישראל הם שערי חליפין של מטבעות החוץ העיקריים ושל סל המטבעות במונחי שקלים, שהיינו שערים שבהם ניתן למכור או לקנות מט"ח תמורת שקלים. השער היציג של כל מטבע מייצג את שער החליפין השורר במשק לאותו מטבע. הוא מבוסס על ממוצע שערי אותו מטבע כנגד השקל שבהם הבנקים מוכנים לקנות או למכור אותו, ואינו משקך בהכרח שערים של עסקאות שבוצעו בפועל.

 

קישור לקובץ