מבט מקרוב על: הריבית על מקורות בנק ישראל

 

תקציר:

המדיניות המוניטרית בישראל מכוונת, מאז שנת 1992, להשגת יעדי האינפלציה השנתיים, הנקבעים בידי הממשלה. הכלי המשמש את בנק ישראל להשגת יעד אינפלציה זה הוא הריבית לטווח קצר על מקורותיו, שעליה הוא מצהיר בכל חודש. קביעת הריבית במשק על ידי בנק ישראל אינה מתבצעת באמצעות הוראה מינהלית או מכוח צו משפטי, אלא באמצעות הכלים המוניטריים העומדים לרשותו - בעיקר, המכרזים המוניטריים - אשר משפיעים על היקף הנכסים הנזילים של הבנקים, וכך מקנים לבנק ישראל השפעה מכרעת על גובה הריבית בשוקי הכספים. הכלים המוניטריים השתנו במשך השנים בעקבות רפורמות בשוקי הכספים ובהתאם לאופיה של המדיניות המוניטרית, וכן השתנתה המשמעות הכלכלית של הריבית הנגזרת מהם. 

קישור לקובץ