מאפייני הפעילות של תושבי חוץ במסחר בשוק שקל-מטבע חוץ

תקציר:

במהלך העשור הקודם, בעקבות תהליכי הליברליזציה במטבע חוץ בישראל והאינטגרציה הגדלה של המשק הישראלי עם שווקים פיננסיים בין לאומיים, גדלה מאוד מעורבותם של תושבי חוץ במשק הישראלי. ואולם בשנתיים  וחצי האחרונות ניכרה ירידה בזרם ההשקות של תושבי חוץ, זאת בעיקר בהשפעת ההאטה בפעילות הכלכלית הגלובלית.

 

קישור לקובץ