יחידות הביקורת של הפיקוח על הבנקים מדווחות מן השטח

 

תקציר:

יחידות הביקורת של הפיקוח על הבנקים הן חלק ממערך כולל, העושה שימוש במיגוון רחב של אמצעי פיקוח, המשלימים זה את זה.
דגשי הביקורת משתנים בהתאם להתפתחויות במשק: התעוררות חריגה בתחומים שונים, קשיים בענף מסויים וכד': בשנים האחרונות ליוו מבקרי האשראי באופן צמוד את האשראי ולענף הבניה, שהיה בהאטה; תחום רגיש נוסף שקיבל דגש הוא האשראי במטבע חוץ הניתן ללווים אשר מקורות ההחזר שלהם הם שיקליים.

קישור לקובץ