התפתחויות במימון הגירעון בחשבון השוטף בחמש השנים האחרונות

תקציר:

ההסבר לירידת החוב החיצוני נטו נעוץ בהיקף הגבוה של שני מקורות מימון חיצוניים, שאינם יוצרים חוב - ההעברות מחו"ל וההשקעות של תושבי חוץ במשק. למרות עודף המקורות, מהעברות שוטפות ומהשקעות, על צורכי המימון, גייס המשק בתקופה הנסקרת הלוואות נטו מחו"ל בהיקף של כ- 5 מיליארדי דולרים.

 

קישור לקובץ