המדד המשולב לבחינת מצב המשק - גרסה חדשה

תקציר:

גרסתו הראשונה של המדד נבנתה בבנק ישראל בידי מלניק וגולן (1992), בעקבות עבודתם של סטוק וו טסון על נתוני ארצות הברית (1991). להלן גרסה חדשה, שבנייתה משלבת שימוש בתצפיות הרבות שנצטברו מאז עם הסתמכות על סדרה חדשה, המתאימה יותר מן הסדרה שבבסיס המדד הקודם לייצוג מתכונת הפעילות המשקית.
שלוש מגבלות מרכזיות עוררו את הצורך לעבור לגרסה החדשה של המדד למצב המשק. הגרסה החדשה נסמכת על החלפה של אחד האינדיקטורים ועל מערכת משקלות חדשים. האומדנים החדשים למדד החדש קושרים אותו הרבה יותר למשרות השכיר ופחות לייצור התעשייתי.

 

קישור לקובץ