החלפת שטרי הכסף של ישראל

 

תקציר:

בנק ישראל החל השנה בתהליך הדרגתי של החלפת שטרי הכסף שבמחזור: עד אמצע שנת 2000 יחליפו שטרות חדשים את כל שטרות הסדרה הקודמת, שהוכנסה למחזור ב- 1985, בעת החלפת המטבע משקל לשקל חדש. ההחלפה מלווה בספיגה מואצת של שטרות ישנים מהמחזור ומתבצעת בשני שלבים: בשלב הראשון הונפקו, ב- 3 בינואר 1999, השטרות החדשים בערך נקוב של 20 ו-100 ש"ח. בשלב שני יונפקו, ב- 31 באוקטובר 1999, שטרות חדשים בערך נקוב של 50 ו-200 ש"ח. ב- 1 ביולי 2000 יבוטלו כל השטרות הישנים כהילך חוקי, ובכך יפסיקו לשמש אמצעי תשלום במשק.

קישור לקובץ