האם הפחתת המס של ועדת רבינוביץ' תאיץ את הצמיחה?

תקציר:

ועדת רבינוביץ, שהמלצותיה התקבלו בכנסת, אימצה תכנית להפחתת המס על העבודה עד שנת 2008. ההפחתה מורכבת משני חלקים: א. הפחתה מאוזנת תקציבית, הממומנת על ידי מיסוי הכנסות מהון ו- ב. הפחתה לא מאוזנת שלא צויין מקור מימנוה, זו תלך ותגדל - ממיליארד ש"ח ב- 2003 עד כ- 6 מיליארד ב- 2008. מאמר זה מנסה לכמת את ההשפעה הצפויה של הפחתת מיסוי העבודה על הצמיחה, השפעה המותנית במדיניות ההוצאה הציבורית שתינקט במקביל להפחתת שיעורי המס.

 

קישור לקובץ