אורך חייהם של שטרות כסף

תקציר:

אורך החיים של השטרות נע בין כשנה בערך 20 ש"ח ל-10 שנים בערך של 200 ש"ח. ההבדל בבלאי נובע משימוש פחות בשטרות בעלי ערך גבוה. לאורך החיים השפעה רבה על הוצאות ההנפקה של הבנק. חלקה של ההוצאה על הבלאי בסך הוצאות ההנפקה (הבלאי וגידול המחזור) עמד בשנת 2001 על 70%.

 

קישור לקובץ