מערכת רמזור מתריעה על התפתחויות חריגות בסדרות נתונים יומיים של השווקים הפיננסיים בארץ ובעולם. התרעה על האפשרות להתפתחויות חריגות בשווקים הפיננסיים מהווה כלי עזר למקבלי ההחלטות, ובכלל זה האחראים על היציבות הפיננסית והמדיניות המוניטארית. זיהוי התצפיות החריגות נערך מנקודות מבט שונות ובעזרת פרוצדורות סטטיסטיות מגוונות ובכך ייחודה של המערכת. ​
​​​​