פרסום זה מנגיש מחקרים נבחרים הנכתבים על ידי חוקרי חטיבת המחקר שהם רלבנטיים לכלכלת ישראל. 
​​​​תדירות הפרסום היא חצי-שנתית.​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​