הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אפליקציית תשלום

אפליקציה המאפשרת העברת כספים. ישנן אפליקציות  המשויכת או ייעודית לבית עסק ספציפי, ויש כאלו שאינן משויכות לבתי עסק.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023