הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

אפליקציית תשלום

אפליקציה המאפשרת העברת כספים. ישנן אפליקציות  המשויכת או ייעודית לבית עסק ספציפי, ויש כאלו שאינן משויכות לבתי עסק.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/12/2022