הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דרישה דיגיטלית לתשלום מיידי - R2P

דרישה לתשלום, אשר ברגע אישורה על ידי המשלם מבוצע חיוב מידי מהמשלם וזיכוי מידי של דורש התשלום.