הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 3/7/07

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 3/7/07

השתתפו: שרון לביא, אילן ויסקין, רועי שטיין, שמחה הוכמן, צחי אליאס
 

 1. אילן וצחי דיווחו כי המחויבות של התורמים לציטוטים "נכונים" בתלבור עלתה ויחד עמה עלה היקף העסקאות בנגזרי הריבית מבוססי התלבור. עוד מסרו כי מתוכננות הנפקות אג"ח קונצרני מבוססות תלבור. רועי דיווח שמתוך שיחות עם מנהלי חדרי עסקאות שונים מצטיירת תמונה דומה – היקף העסקאות בנגזרי התלבור עולה ועמה עולה אמינות הציטוטים.
 2. על בסיס המחויבות לקשירת העסקאות שקבעה הוועדה, מבוצעות עסקאות אשראי ופיקדונות לתקופה של יום עסקים אחד – ON (Overnight)וכמעט ולא מבוצעות עסקאות בנגזרים (עסקאות FRA). הסיבה לכך, ככל הנראה, היא שאין כדאיות כלכלית לביצוע העסקה. לכן, נשקלת האפשרות לשנות את הכללים ולהגדיר מחדש את המחויבות לביצוע עסקה בטווחים הארוכים מ-ON. הועלו שלוש אפשרויות והועדה תדון בהן בפגישתה הבאה:

  א. להגדיל את היקף המחויבות בעסקאות ה-FRA (כיום 10 מיליון).
   
  ב. הטלת מחויבות לעסקת אשראי/פיקדון, בנוסף למחויבות הקיימת בטווח של ה-ON, אבל רק עבור הטווח של השלושה חודשים. הסבר: הטלת מחויבות של עסקת אשראי הינה בעייתית מאחר שיש הבדלים בסיכוני האשראי של התורמים השונים, ולכן מוצע שלא להטיל אותה על כל הטווחים אלא רק על עוד טווח אחד של השלושה חודשים.

  ג. הטלת מחויבות לעסקת ON INDEX SWAP. ככל הנראה זו המחויבות האפקטיבית ביותר כדי לשמור על אמינות גבוהה של הציטוטים אבל מערכות המחשב של הבנקים התורמים עדיין לא תומכות בעסקאות אלו. יחד עם זאת, מאחר שעסקאות אלו יהוו את המחויבות הטובה ביותר כדאי לשאוף לתמיכה מיכונית.

 3. שמחה מבנק ישראל הציגה נתונים שהופקו ממערכת מידע שפותחה לצורך מעקב אחר ציטוטי התלבור. הלוחות מציגים את מידת העמידה של התורמים במחויבותם לצטט בין השעות 10:00 ל- 17:00. סוכם כי אילן ויסקין יביא נושא זה לדיון בישיבת הפורקס הקרובה, תוך הסבת תשומת לב הגופים החורגים באופן משמעותי מהמחויבות. עוד סוכם כי על התורמים להקפיד יותר על עמידה בכללים וכי ועדת תלבור תמשיך ותעקוב אחר הציטוטים ותשקול לנקוט סנקציות נגד גופים שלא יעמדו במחויבותם בעתיד.
 4. תלונות- הועדה דנה במספר תלונות של בנקים תורמים שהתקבלו בחודש מרץ (חודש ההשקה של הרפורמה בריבית התלבור). בנקים אלה בקשו לבצע עסקאות בריבית המצוטטת ולא נענו ע"י התורם המצטט. לאחר בדיקת הנושא הועדה הגיעה למסקנה כי מדובר בחבלי לידה של הרפורמה החדשה מאחר שלמעט חודש מרץ לא התקבלו תלונות.
 5. חוזים עתידיים- הועדה דנה בנושא שסומן בעבר כאחד מיעדי הרפורמה: החלפת נכס הבסיס של החוזים העתידיים של הבורסה כך שבמקום ריבית המק"מ ל-90 יום, נכס הבסיס יהיה ריבית התלבור. סוכם כי לאור הגידול בפעילות בנגזרים מבוססי תלבור, שרון לביא תעלה את הנושא בפני הנהלת הבורסה. עוד סוכם כי, הועדה תדון בפגישתה הבאה בדרכים האפשריות למניעת מניפולציות בריבית התלבור בימי פקיעה של החוזים העתידיים.
 6. הועדה ממליצה לבנק ישראל לנהל מאגר נתונים של העסקאות בנגזרי הריבית מבוססי תלבור וזאת כדי שיתאפשר ביצוע מעקב אחר ההתפתחויות בשוק. בנק ישראל יתחייב בפני התורמים, האמורים לספק את הנתונים למאגר המידע, לא לפרסם את הנתונים הספציפיים של כל תורם ולפרסם אך ורק את הנתונים הכוללים. מאגר זה ישמש למספר מטרות:

ניתוח הפעילות בחתכים שונים בתחום נגזרי הריבית ומעקב אחר חסמים וכשלים בשוק זה.

מעקב אחר ההתפתחויות השוטפות לצרכי המדיניות המוניטרית.

דירוג/סידור רשימת התורמים במערכת הרויטרס על פי היקפי פעילות.

בנק ישראל ישלח בחודש הקרוב בקשה מפורטת לקבלת נתוני העסקאות בנגזרי התלבור בצירוף קובץ אקסל שבו יוצג לוח הנתונים שישמש להעברת הנתונים מהבנקים התורמים לבנק ישראל.​​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/11/2022