הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תלבור ו-Fallback

בתאריך 27 לאוקטובר 2022, הוחלט כי המרווח שיחושב עבור ריבית שיר SHIR לצורך ה-Fallback Rate (המשמש להסבת עסקאות תלבור קיימות לעסקאות בריבית ל-SHIR), יהיה מבוסס על המתודולוגיה שיושמה ISDA עבור ריביות IBOR אחרות. במתודולוגיה זו המרווח הוא החציון לתקופה של 5 שנים, של ההפרשים בין התלבור לבין ה-SHIR Compounded in Arrears.

בתאריך 16 לאפריל 2024, הוחלט כי פרסום ריבית התלבור לכל התקופות, יופסק מיידית לאחר הפרסום האחרון שיבוצע ב-30 ביוני, 2025. החלטה זו מהווה "Index Cessation Event" בכפוף ל- הגדרות ISDA - 2021 Interest Rate Derivatives Definitions וה- Benchmark Module מנובמבר 2022 של פרוטוקול - ISDA 2021 Fallbacks. למידע נוסף, נא להיעזר בהודעה שמפורסמת ע"י ISDA וע"י Bloomberg לגבי הפסקת פרסום ריבית התלבור.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/04/2024