הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תלבור ו-Fallback

בתאריך 27 לאוקטובר 2022, הוחלט כי המרווח שיחושב עבור ריבית שיר SHIR לצורך ה-Fallback Rate (המשמש להסבת עסקאות תלבור קיימות לעסקאות בריבית ל-SHIR), יהיה מבוסס על המתודולוגיה שיושמה ISDA עבור ריביות IBOR אחרות. במתודולוגיה זו המרווח הוא החציון לתקופה של 5 שנים, של ההפרשים בין התלבור לבין ה-SHIR Compounded in Arrears.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/12/2023