הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שינויים בשערי החליפין של הדולר וסל המטבעות

שינויים בשערי החליפין של הדולר וסל המטבעות עד לאוקטובר 1977 - שערים רשמיים (1)

 

​התאריך

​שער הדולר בל"י

​שער סל המטבעות

15.5.48​

0.250​

19.9.49(2)​

0.357(2)​

1.1.54​

1.80​

10.2.62​

  3.00  שער​

שער​

19.11.67​

3.50 נקוב​

​קבוע

22.8.71​

4.20​

10.11.74​

6.00​

18.6.75​

6.12​

5.8.75​

6.24​

9.9.75​

6.36​

28.9.75​

7.00​

24.11.75​

7.10​

4.1.76​

7.24 שער​

11.2.76​

7.38 קניה​

15.3.76​

7.52​

19.4.76​

7.67​

20.5.76​

7.82​

24.6.76​

7.97​

ל"י​

19.7.76​

8.12​

25.8.76​

8.25​

29.9.76​

8.40​

1.11.76​

​8.56

24.11.76​

8.73 ​

פיחותים​

24.12.76​

8.90​

​זוחלים

17.1.77​

​9.07

2.3.77​

9.25​

21.3.77​

9.42​

25.5.77​

9.60​

4.7.77​

9.79​

18.7.77​

9.98​

1.8.77​

10.17​

17.8.77​

10.37​

20.9.77​

10.57​

17.10.77​

10.78​


(1) השערים שבלוח הם שערים רשמיים - דהיינו שערים שהממשלה הכריזה עליהם בהודעות רשמיות.
נוסף עליהם נהגו עד 10.2.1962 השערים הפורמליים המפורטים להלן, שהם שערים אשר נקבעו כמחייבים בעסקאות ישירות במטבע חוץ (על ההבחנה בין שערים רשמיים לפורמליים ראה: מיכאל מיכאלי, מערכת שערי החליפין בישראל, מכון פאלק, 1968)

​9.1949-5.1948

למטבעות "קשים"​

0.333​

1.1954-5.1952​

למוצרים​

0.714
ו-1.00​

למוסדות​

1.00​

8.1954-1.1954​

למוצרים​

1.00​

למוסדות​

1.30​

10.1955-8.1954​

למוצרים​

1.30​

4.1958-10.1955​

למוצרים​

1.50​

 

(2) שינוי שער הל"י לעומת הדולר בספטמבר 1949 נבע מפיחות של הלירה שטרלינג מ- 0.250 ליש"ט לדולר.


המקור:
19.11.1967-15.05.1948 - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
17.10.1977-22.08.1971 - ילקוט הפרסומים

* יש התאמות חד-פעמיות

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 31/01/2023