הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

סיכומי ישיבות ועדת תלבור

סיכום ישיבת התלבור מיום ה-27/10/22

סיכום ישיבת התלבור מיום ה-15/09/22

סיכום ישיבת התלבור מיום ה- 11/07/22

סיכום ישיבת התלבור מיום ה- 16/02/22

סיכום ישיבת התלבור מיום ה- 13/12/21

סיכום ישיבת התלבור מיום ה- 21/10/21

סיכום ישיבת התלבור מיום ה- 18/05/21

סיכום ישיבת התלבור מיום ה- 27/04/21

סיכום ישיבת התלבור מיום ה- 03/12/20

סיכום ישיבת התלבור מיום ה- 02/11/20

סיכום ישיבת התלבור מיום ה- 10/12/19

סיכום ישיבת התלבור מיום ה- 10/07/18

סיכום ישיבת התלבור מיום ה- 12/03/18

סיכום ישיבת התלבור מיום ה- 05/12/17

סיכום ישיבת ועדת התלבור מיום ה- 27/07/2017

סיכום ישיבת ועדת התלבור מיום 06/04/17

סיכום ישיבת ועדת התלבור מיום ה- 20/12/2016

סיכום ישיבת ועדת התלבור מיום ה- 13/09/16

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום ה- 03/03/2016

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום ה-10/11/2015

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 3/09/2015

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 28/04/2015

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 29/12/2014

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 28/07/2014

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 19/03/2014

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 06/11/2013

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 10/07/2013

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 8/04/2013

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 5/11/12

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 12/03/12

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 22/11/11

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 7/9/11

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 28/3/11

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 14/10/10

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 08/04/10

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום ה- 24/03/2008

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 05/01/10

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 21/10/09

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 15/7/09

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 2/3/09

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 9/2/09

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 28/4/08

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 25/2/08

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 22/10/07


סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 3/7/07

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/12/2022