הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מערכת המטבע הישראלי

שטרי כסף ומעות הם אחד מסמלי הריבונות של המדינה.

עיצוב השטרות מבטא זיקה אל ארץ ישראל ועם ישראל. רוב השטרות מציגים סיפור על אישים, מקומות או אירועים הקשורים בתולדות העם והמדינה.

התמורות הכלכליות החלות במשק משפיעות על כמות הסדרות והשטרות שהונפקו.


מ-1 בנובמבר 1927:

פונט א"י אחד = 1,000 מיל


מ-18 באוגוסט 1948:

לירה א"י אחת = 1,000 מיל.

 

מ-24 בדצמבר 1948:

לירה א"י אחת = 1,000 פרוטות.

 

מ-29 ביוני 1952:

לירה ישראלית אחת = 1,000 פרוטות.


מ-1 בינואר 1960:

לירה ישראלית אחת = 100 אגורות

 

מ-24 בפברואר 1980:

שקל אחד             = 10 לירות ישראליות

שקל אחד             = 100 אגורות חדשות

אגורה חדשה אחת = 10 אגורות (ישנות)

 

מ-4 לספטמבר 1985:

שקל חדש אחד     = 1,000 שקלים (ישנים)

שקל חדש אחד     = 100 אגורות

אגורה אחת          = 10 שקלים (ישנים)