תמצית

עבודה זו מציגה שיטה ישירה לחישוב המשקלות בסל המטבעות, ללא הנחות מוקדמות לגבי חשיבותו של מטבע כשלהו בסחר. זאת לעומת השיטה המקובלת כיום בארץ (וגם בעולם), שעל פיה ההרכב הגיאוגרפי של הסחר מהווה בסיס לחשיבות היחסית של המטבעות השונים, כאשר ה"עולם" מחולק באופן שרירותי ל-5 מטבעות.


המחקר בשלמותו כקובץ PDF