המדד המשולב למצב המשק - תפיסה חדשה

תקציר:

משנות התשעים מפרסם בנק ישראל את המדד המשולב למצב המשק. בעשור זה אימצו מדינות רבות, ככלי לאבחון מחזורי עסקים, מדד סינתטי - מדד שמתבסס על תנועה משותפת של מספר אינדיקטורים לפעילות הכלכלית, המתואמים מבחינת כיוון ההתפתחויות ועיתוין עם המחזור.
במדד המשולב נתגלו עם הזמן שלושה ליקויים: הטיה כלפי מעלה, תנודתיות יתר ועדכונים משמעותיים לאחור.

 

קישור לקובץ