הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תלונות על הבנקים

​שלחת תלונה לנציב פניות הציבור של הבנק שלך,

עברו 45 ימים וטרם קיבלת מענה לפנייתך.

אנו מציעים לך ליצור קשר עם הנציב בבנק שלך ולבדוק האם נשלחה תשובה לפנייתך.

להלן מספרי הטלפון ליצירת קשר עם הנציבים בבנקים השונים:

בנק הפועלים 03-5673697

בנק לאומי לישראל 076-8857011

בנק דיסקונט  076-8056566

בנק מזרחי טפחות 076-8170017

בנק הבילאומי הראשון 03-5138700

בנק יהב 02-5009911  2616*

בנק ירושלים 076-8096026 

בנק מרכנתיל דיסקונט  076-8044151  076-8044555

בנק מסד 03-5641347

בנק אגוד 03-5191539

חברת מקס 03-6178631

חברת ישראכרט 03-6364330

חברת כ.א.ל. 03-5723524​

​אנו בודקים ביסודיות את כל הפניות והתלונות המוגשות לנו על פי קריטריונים משפטיים. אם התלונה נמצאת מוצדקת, אנו דורשים מהבנק או מהחברה לכרטיסי אשראי לתקן את הליקוי, ובסמכותנו לאכוף זאת.

תוכל לפנות אלינו באמצעות פנייה בטופס המקוון​

הנושאים שבסמכותנו

היחידה לפניות הציבור מוסמכת לברר את כל הנושאים הקשורים לעסקי הלקוחות עם הבנקים והחברות לכרטיסי אשראי, ובכלל זה:

  • ניהול חשבון עובר ושב (עו"ש)
  • שיקים
  • כרטיסי חיוב
  • פיקדונות
  • מטבע חוץ
  • עמלות
  • הלוואות
  • משכנתאות

​לפני שפונים אלינו באמצעות הטופס המקוון באתר חשוב למצות את הבירור באמצעות פניה לנציבות תלונות הציבור בתאגיד הבנקאי.

אם מדובר במקרה דחוף או חריג אל תחכו ופנו למוקד היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים בטלפון – 02-6552680 בשעות הפעילות או השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.

בנוסף באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס אלקטרוני​ ולציין בו במפורש את דחיפות המקרה ואת הסיבות לכך.

מהי תלונה דחופה?

תלונה דחופה היא תלונה על רקע הומניטרי קשה או תלונה שאי טיפול מידי בה ישפיע על נשוא התלונה בטווח הזמן המידי בצורה בלתי הפיכה.

התלונה תסווג כדחופה בהתאם לנסיבות המקרה ושיקול הדעת של היחידה. ככל שהתלונה סווגה כדחופה היא תטופל בסעד זמנים מקוצר.

יובהר, כי במסגרת בירור התלונות, לפיקוח על הבנקים סמכויות להורות לתאגיד הבנקאי כיצד לתקן את הליקוי. לפיכך תלונות על נזק כספי או השבת מצב לקדמותו אינן עונות להגדרת תלונה דחופה.

הטיפול בתלונות דחופות נערך על פי תבחינים שהוגדרו לזיהוי לקוחות במצוקה קשה או נושאים בנקאיים שיש צורך בהתערבות מידית בהם.

ככל שהיחידה תמצא כי הנושא אינו דחוף יופנה הלקוח למסלול טיפול רגיל, במסגרתו הוא יידרש למצות את הליך הבירור בשלב ראשון מול התאגיד הבנקאי.

דוגמאות לתלונות דחופות:

· תלונות על רקע מצוקה כלכלית-אישית קשה.

· תלונות הכרוכות באלימות או איומים.

· עיקול או סירוב הבנק למשיכת קצבאות ביטוח לאומי הנדרשות למחייה.

· סירוב הבנק לפתיחת חשבון בנק ביתרת זכות וקבלת אמצעי תשלום למשיכת מזומנים.

· סירוב הבנק למשיכת כספים שנדרשת ככבוד אחרון לנפטר.

· אי טיפול התאגיד הבנקאי בביצוע פעולות מגורם עוין על רקע הונאה.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/12/2022