הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מאפייני הכרטיס לחיוב מיידי-דביט

אין

מיידי

אפשרית

לא

כן

כן

זהה לרמת האבטחה בכרטיס אשראי

הלקוח לא מחויב בריבית בכרטיס, אולם הלקוח עשוי להיות מחויב בריבית בחשבונו, אם לחשבון הלקוח הועמדה מסגרת אשראי והחיוב נעשה תוך ניצול מסגרת זו (חשבון ביתרת חובה)

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 24/10/2022