הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הכלים שהופעלו בהחלטת המדיניות המוניטרית ב-6.7.20

​מטרת התוכנית היא להבטיח את המשך פעולתו התקינה של שוק אג"ח החברות, ולחזק את התמסורת של המדיניות המוניטרית אל שוק האשראי, על ידי הפחתת עלות הגיוס לחברות במשק דרך שוק ההון ופינוי מקורות נוספים לאשראי לכלל ענפי המשק. ​

​הבנק ירכוש אג"ח תאגידיות בדירוג A- ומעלה. הבנק לא ירכוש אג"ח של חברות זרות, אג"ח בעלת אופציה להמרה למניות כולל CoCo, אג"ח צמודות מט"ח ואג"ח שאינן בריבית קבועה.​

​האגרות ירכשו בהתאם למשקלן בסמן של הבנק ולכן תיתכן סטייה מסוימת מהסמנים בשוק. ​

​הסמן הוא קבוצה של אג"ח תאגידיות בעלת התפלגות סקטוריאלית ודירוג דומה להתפלגות השוק הכולל למעט אג"ח שהוחרגו. האג"ח בסמן משתנים על פני זמן, ומאפייניו פורסמו ע"י בנק ישראל.​

​חלק הארי של השוק התאגידי בישראל מורכב מאג"ח בקבוצת דירוג A- ומעלה ולכן אגרות אלו משקפות את עיקר אוכלוסיית האג"ח התאגידיות בישראל.​

​זמן הרכישה תלוי בתנאי השוק.​

​לעת עתה בנק ישראל רוכש את איגרות החוב הקונצרניות באופן ישיר, ולא באמצעות מתווכים פיננסיים.

​הפעילות הכלכלית של חברות זרות שהנפיקו אג"ח בתל אביב אינה מתבצעת בישראל ורכישת האג"ח שלהם לא תתרום לכלכלת ישראל. כמו כן, הוחרגו עוד סוגי אג"ח בעלות משקל קטן בשוק ובשל מורכבותן.​

​בנק ישראל לא ימכור אג"ח בעקבות הורדת דירוג של האג"ח

​בנק ישראל יפרסם את כמות הרכישות פעם בחודש בדומה למידע המתפרסם אודות תוכניות אחרות שהושקו במשבר.​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/08/2023