במהלך המחצית הראשונה של שנת 2021 נצפתה ירידה בשיעורי התחלואה, מה שהביא להסרת חלק ניכר מהמגבלות שהוטלו על-ידי הממשלה ובכך אפשרו עליה משמעותית בהיקף הפעילות הכלכלית. התפתחויות אלו השפיעו לחיוב על בעלי העסקים והלווים והביאו לירידה ברמת אי-הוודאות במשק. בהתאם, התוצאות העסקיות של מערכת הבנקאות במחצית הראשונה של שנת 2021 היו גבוהות משמעותית מאלו שנצפו ב2020, הן לאור התאוששות הפעילות ובפרט בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, שהייתה נמוכה באופן חריג, בשל הירידה בפעילות נוכח היקפי התחלואה. עם זאת, עדיין קיימת אי ודאות בנוגע למשך משבר הקורונה והשלכותיו העתידיות על הפעילות המקומית והעולמית, בפרט על רקע עליות חוזרות ברמת התחלואה (כולל תחלואת מחוסנים) והחזרת הגבלות מסוימות, לפרקים. 

קישור לסקירה המלאה​

לדף האיורים של הסקירה החצי שנתית​

לדף הלוחות של הסקירה החצי שנתית​

​​