הדו"ח מרכז את כלל ההודעות לעיתונות שפרסם בנק ישראל בשנת 2023 בחלוקה לנושאים כלכליים מרכזיים ע"פ ציר זמן. אלו כוללים את נושאי המדיניות מוניטרית, עולם הבנקאות והאשראי, עולם התשלומים והדיגיטל, ייעוץ כלכלי לממשלה וכוללים גם את נאומי הנגיד ובכירים נוספים בבנק.

את הדו"ח גיבש אגף הדוברות וההסברה הכלכלית במחלקת התקשורת, קשרי הקהילה והממשל בבנק ישראל.

מנהלת מחלקת תקשורת, קשרי קהילה וממשל, גב' נורית פלתר-איתן: "הדו"ח מספק מבט רוחבי על פעילות הבנק על כלל ענפיו ותפקידיו, משקף ומרכז את עשיית הדוברות בשנת 2023, שהייתה מאתגרת במובנים רבים, כחלק משלל פעולות ההסברה והתקשורת שמקדם הבנק."

דובר בנק ישראל, אורי ברזני: "השנה החולפת הייתה שנה מורכבת למדינת ישראל. לאור כך, ניצבו בפנינו אתגרים רבים גם בפן הכלכלי והתקשורתי, איתם התמודדנו כמיטב יכולתנו. במיוחד בשנה כזו, ניתן היה לראות את ההשפעה של אמינותו של הבנק המרכזי, אשר מתקשר את כוונותיו ואת יעדיו בצורה שקופה ונחושה. השקיפות הזו יוצרת את המוניטין הגבוה שרכש לעצמו הבנק, ושעוזר לממש את המדיניות הכלכלית שאנו בבנק ישראל מבקשים לקדם".

לצפייה בדוח המלא כקובץ PDF-

לחץ להורדת ה-PDF
לחץ להורדת ה-PDF