נושא 
שם הכותבים
הערכת החשיפה של ענפי המשק הישראלי לשינויים בשער החליפין
איל ארגוב, גל עמדי וסיגל ריבון
ההשפעה של הטלת המס על כלים חד-פעמיים על מחיריהם - כוסות חד-פעמיות כמקרה בוחן
קובי ברוידא וסיגל ריבון
המחסור במימון דולרי בעולם ובישראל – בחינת הסטיות מתנאי ה-CIP
ספיר מסבנד
ללקט המלא: ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות