לפרסומים נוספים אודות השקל הדיגיטלי

 פרוייקט "סלע"[1] יתמקד במטבע דיגיטלי קמעונאי של הבנק המרכזי בשני נדבכים (Two Tier Retail (CBDC, כולל הגנת סייבר למתווכים שאינם חשופים פיננסית.

 בנ​ק ישראל, מרכז החדשנות של הבנק הבינלאומי לסילוקין (Bank of International Settlements Innovation Hub, BISIH), והרשות המוניטרית של הונג קונג (HKMA) ישתפו פעולה ב"פרוייקט סלע" - ניסוי מיוחד בו תתבצע בדיקת היתכנות של מטבע דיגיטלי קמעונאי של הבנק המרכזי (retail CBDC) במודל של Two Tier כולל הגנת סייבר. הפרוייקט יובל על ידי שלוחת הונג קונג של ה-BISIH ומתוכנן לצאת לדרך ברבעון השלישי של 2022. ממצאיו מתוכננים להתפרסם עד סוף השנה. במודל שייבחן, למתווכים במערכת ה-Two Tier לא תהיה חשיפה פיננסית כתוצאה מפעילות לקוחותיהם במטבע הדיגיטלי. מודל זה מפחית את הסיכונים והעלויות הכרוכים בתיווך פיננסי.

 רקע למהלך:

במודל המסורתי, הכסף המזומן שמנפיק הבנק המרכזי מסופק לציבור באופן עקיף, באמצעות הבנקים המסחריים. גם במערכות תשלומים דיגיטליות, העברת כספים מגורם אחד לאחר כרוכה בדרך כלל, ולו לזמן קצר, בחשיפה פיננסית של המתווכים שמהווים צד לעסקה. פרוייקט זה יבחן את ההיתכנות של ארכיטקטורה בה תפקידם של המתווכים מתמצה במתן הגישה הטכנולוגית אל רשת ה-CBDC, ביצוע תהליכי "הכר את הלקוח", ומתן שירות לצרכני ללקוחות, והם אינם מפתחים חשיפה פיננסית בתהליך בו הלקוחות רוכשים, מעבירים, מחזיקים או פודים את המטבע הדיגיטלי. לארכיטקטורה זו אמורים להיות מספר יתרונות: הפחתת הסיכון הפיננסי עבור הלקוחות, הגברת הנזילות, הפחתת עלויות, והגברת התחרות והנגישות למטבע הדיגיטלי של הבנק המרכזי.

היבטים של אבטחת סייבר בכל הנוגע למודל של Two Tier Retail CBDC ייבחנו גם הם. הפרוייקט יבחן האם המאפיין של היעדר החשיפה הפיננסית מחזק את אבטחת הסייבר לטובת לקוחות הקצה. בפרט, ייבחן האם ביזור המתווכים והשירותים שהם מספקים תוך עירפול שכבות המידע יאפשר לספק שירות שיהיה עמיד יותר בפני מתקפות סייבר מתוחכמות.

 מר אנדרו אביר, המשנה לנגיד בנק ישראל: "יצירת מערכת תשלומים מתקדמת ויעילה, שתגביר את התחרות בשוק התשלומים, הנה אחת המוטיבציות העיקריות שזיהינו להנפקה אפשרית של שקל דיגיטלי. אנו שמחים על ההזדמנות לבחון את המודל הזה ביחד עם שותפים מקצועיים ומנוסים כמו מרכז החדשנות של ה-BIS והרשות המוניטרית של הונג קונג. העמדת הניסיון הישראלי בתחומי אבטחת המידע לטובת הפרוייקט הנה הזדמנות חשובה לתרום למחקר העולמי בתחום ה-CBDC".

 מר האוורד לי, סגן ראש הרשות המוניטרית של הונג קונג: "אנו שמחים לשתף פעולה עם בנק ישראל ועם מרכז החדשנות של ה-BIS במסגרת פרוייקט סלע. שיתוף הפעולה המשולש הוא אבן דרך משמעותית במסע של ה-HKMA לחקר נושא ה-CBDC, והוא האירוע הראשון של שיתוף פעולה בין ישראל להונג קונג בעולמות הפינטק. אנו בטוחים שעם הניסיון שמגיע מישראל, מובילה עולמית בתחומי אבטחת הסייבר, ממצאי הפרוייקט יתרמו לעושר הידע בנושא ה-CBDC ויביאו ערך לקהילה הבינלאומית של בנקים מרכזיים".

 בכנס "הצצה לעולם התשלומים העתידי" שעורך בנק ישראל ביום שני, ה-20/6/22, נציג ה-BIS יספר בהרחבה על הפרוייקט המתוכנן.[1] "סלע" היה מטבע כסף עתיק שהונפק בארץ ישראל בתקופת מרד בר כוכבא. פרוייקט ה-CBDC הראשון של הרשות המוניטרית של הונג קונג נקרא "LionRock", על שם הר בשם זה  בהונג קונג. בכך, השימוש במילה העברית "סלע", ובאנגלית "Project Sela",  מסמל את שיתוף הפעולה בין בנק ישראל והרשות המוניטרית של הונג קונג בנושא ה-CBDC.​​ 

​​​​​​​​