בעת פרסום המסמך "שקל דיגיטלי של בנק ישראל – תועלות אפשריות, טיוטת מודל וסוגיות לבחינה", פורסם לציבור הרחב "קול קורא" במטרה לקבל את התייחסותם של גורמים שונים ביחס לסוגיות הרלוונטיות סביב הנפקה אפשרית של שקל דיגיטלי ולייצר שיח ציבורי בנושא. ה"קול הקורא" הזמין את הציבור להתייחס למספר היבטים, וביניהם: התועלות והמוטיבציות להנפקה אפשרית של מטבע דיגיטלי של בנק ישראל, טיוטת המודל שהתוותה ועדת ההיגוי, סוגיות שנבחנות על ידה, וסוגיות רלוונטיות נוספות. ל"קול קורא" התקבלו תגובות מעמיקות ומגוונות בנוגע לסוגיות הללו ממגיבים ממגזרים שונים ובהם: גופים פיננסיים, חברות טכנולוגיה ופינטק, גופי ממשלה, אנשי אקדמיה ועוד. בנק ישראל איגד את עיקרי התגובות לכדי מסמך אחיד המפרט את עמדות המגיבים במספר נושאים: שיתוף המגזר הפרטי; סוגיות מעולם התשלומים; השפעת השקל הדיגיטלי על היציבות המוניטרית והפיננסית, היבטים טכנולוגיים, ונושאים משפטיים כולל היבטים של פרטיות.

 

​​