מבנק ישראל נמסר כי, גב' סילביה פיטרמן, מנהלת מחלקת מטבע-חוץ, פורשת מבנק ישראל
בתחילת אפריל, לאחר למעלה מ- 25 שנות עבודה בבנק.
 
גב' סילביה פיטרמן החלה את עבודתה בבנק ישראל בשנת 1974 במחלקת המחקר, בתחום
המוניטרי, ובמסגרת זו פרסמה מאמרים ועבודות מחקר, ובכלל זה עבודת מחקר עם פרופסור
ניסן לויתן על התהליך האינפלציוני, ומאמר ביחד עם הנגיד לשעבר, מיכאל ברונו (ז"ל), על תכנית
הייצוב בישראל.
 
בשנת 1988 מונתה סילביה פיטרמן כמנהלת המחלקה המוניטרית, ומשנת 1991 ועד היום כיהנה
כמנהלת מחלקת מטבע-חוץ. מחלקה זו עוסקת בניהול היתרות של מדינת ישראל, בישום מדיניות
בנק ישראל בשוק מטבע-חוץ, ובהספקת שירותי בנקאות במטבע-חוץ לממשלה ולבנקים
מסחריים.
 
עוד נמסר מבנק ישראל, כי בשנים האחרונות השתתפה סילביה פיטרמן בפורומים הבכירים של
בנק ישראל, ובפרט בפורום המוניטרי, העוסק בתכנון ובניהול השוטף של המדיניות המוניטרית.
 
גב' סילביה פיטרמן פרסמה מאמרים וניירות עבודה בנושאים שונים, ובכלל זה: התהליך
האינפלציוני, תכנית הייצוב, מדיניות מוניטרית, מדיניות שער-חליפין וניהול רזרבות במטבע-חוץ.
 
הנגיד והנהלת הבנק מודים לה על שירותה המסור והנאמן ועל תרומתה לקידום מעמדו של הבנק
בתחומי פעילותו השונים.