שר האוצר, אברהם בייגה שוחט, ונגיד בנק ישראל, פרופ' יעקב פרנקל, וראשי משרד האוצר ובנק
ישראל נועדו היום לדיון כלכלי לקראת דיוני הממשלה בתקציב שנת 2000 והמדיניות הכלכלית
שלה לשנים הבאות.
 
המשתתפים בדיון דנו באסטרטגיה הכלכלית הנדרשת להבטחת היעדים הכלכליים, ובעיקר
צמיחה בת קיימא, תוך ביסוס היציבות.
 
ראשי האוצר הציגו את עיקרי המדיניות התקציבית והרפורמות וראשי בנק ישראל הציגו את
עקרונות המדיניות המוניטרית. הדוברים אמרו בדיון כי המדיניות הכלכלית צריכה להיות כוללת,
המאחדת בבסיסה את שני המרכיבים המרכזיים, תקציבית ומוניטרית, זה לצד זה, וכן רפורמות
מבניות לייעול השירותים הממשלתיים ולהגברת תחרות בענפי המשק. זאת, למען יצירת התנאים
ההכרחיים לצמיחה מתמשכת שתביא ליצירת מקורות תעסוקה לאורך זמן.
 
שר האוצר והנגיד הביעו בדיון נכונות מלאה להמשך שיתוף פעולה לטובת המשק הישראלי והשגת
היעדים העיקריים שלו: צמיחה ותעסוקה תוך שמירת תנאי היציבות.
 
הדיון ארך כשעתיים והתנהל באופן ענייני ומקצועי ובאווירה של אמון ושיתוף פעולה בין
המוסדות.
 
ממשרד האוצר ומבנק ישראל נמסר, כי הדיונים בין המוסדות יימשכו.
 
בדיון השתתפו שר האוצר אברהם בייגה שוחט וראשי משרדו; פרופ' אבי בן בסט, דוד מילגרום,
שי טלמון ציפי גל-ים וורד דר, וכן נגיד בנק ישראל, פרופ' יעקב פרנקל, וחברי הנהלת בנק ישראל;
ד"ר דוד קליין, פרופ' ליאו ליידרמן, מאיר סוקולר וסילביה פיטרמן.