לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

גב׳ נורית פלתר איתן, מנהלת מחלקת תקשורת, הסברה וקשרי קהילה בבנק ישראל השתתפה בכנס בנושא: ״החברה הערבית - אתגרים והזדמנויות - אקדמיה, תעסוקה, מנהיגות״ שנערך בנצרת, בחסות קרן אדמונד דה רוטשילד. בכנס השתתפו כ 250 בעלי עניין מהאקדמיה, המגזר העסקי ועמותות הפועלות בחברה הערבית.

פלתר-איתן נשאה דברים  בנושא ״הזדמנויות לפיתוח כלכלי ומימוש הפוטנציאל הגלום בחברה הערבית״ והציגה ממצאים ראשוניים  של חטיבת המחקר בבנק ישראל, לפיהם בעלי השכלה אקדמאית בחברה הערבית בוחרים מקצועות אקדמאיים בעלי רמת ההכנסה נמוכה (כגון: חינוך, סיעוד ורוקחות). המצגת אותה הציגה מצורפת.

מעיבודי בנק ישראל לנתוני השנים 2022-2018 עולה כי 56% מהגברים האקדמאים היהודים שאינם חרדים ו– 28% מהנשים האקדמאיות שאינן חרדיות, בוחרים מקצועות אקדמאיים בעלי הכנסה גבוהה יחסית (כגון: טכנולוגי, מדעי, ניהולי ורפואה). זאת לעומת 33% בלבד בקרב גברים אקדמאיים ערבים, ו-6% בלבד מקרב האקדמאיות הערביות.

בהתאם, 79% מהאקדמאיות הערביות בוחרות מקצועות בעלי הכנסה נמוכה, כגון חינוך, עבודה סוציאלית ומקצועות פרה-רפואיים. זאת, לעומת 35% בלבד בקרב אקדמאיות יהודיות לא חרדיות, 38% מקרב האקדמאים הערבים ו-8% בלבד מקרב הגברים האקדמאים היהודים שאינם חרדים.

בנוסף הציגה פלתר-איתן לראשונה נתונים מסקר שנערך לאחרונה לגבי רמת הידע הפיננסי בישראל בהשוואה ל OECD. ע״פ ממצאים אלו יותר ממחצית הנסקרים מהחברה הערבית מתקשה  להבין את משמעות האינפלציה (בהשוואה ל-35% בחברה הישראלית שאינה ערבית ולפחות מ-20% במדינות ה-OECD). כמעט 60% מהנסקרים מהחברה הערבית אינם יודעים לחשב ריבית שנתית (בהשוואה ל-38% בחברה הישראלית שאינה ערבית ו43% במדינות ה OECD).

פלתר-איתן ציינה כי בהתאם להמלצות הצוות הבין- משרדי להכלה פיננסית - בנק ישראל לקח על עצמו להוביל את נושא החינוך הפיננסי בחברה הערבית כתכנית רב שנתית והקצה משאבים נדרשים לכך.

ב 28.2.23 הבנק יקיים סמינר בנושא חינוך פיננסי אשר בו יוצגו ממצאים נוספים מהסקר.