מינוי מנהל מורשה לבנק למסחר בעקבות מעילה
 
מבנק ישראל נמסר כי בבנק למסחר בע"מ אותרה מעילה בסכומים גדולים ביותר: חשד שהתעורר
בפיקוח על הבנקים באשר למצבו של הבנק הביא לעריכת ביקורת נרחבת בחשבונות חשודים. עובדת
הבנק שהבינה כי לא תוכל להסתיר עוד את פעולותיה, פנתה למשטרה והודתה במעילה.
 
בעקבות זאת, ומפאת היקף המעילה, החליט נגיד בנק ישראל, ד"ר דוד קליין, באישור ממשלת ישראל,
למנות לבנק מנהל מורשה ע"פ סעיף 8 ד' לפקודת הבנקאות.
 
כמנהל מורשה מונה ד"ר דוד תדמור, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, ובהווה שותף בכיר
במשרד עו"ד. המינוי הוא לפרק זמן של חודש ימים - לגיבוש מסגרת הטיפול בבעיות הבנק ולנקיטת
אמצעים ראשוניים.
 
לצורך היערכות לטיפול בבנק ובלקוחותיו במסגרת החדשה, החליט המנהל המורשה לסגור זמנית את
הבנק החל מיום ו', ה- 26.4.02. ד"ר תדמור הודיע כי בהקדם האפשרי, ובהתאם למצב הבנק, כפי
שיתברר בבדיקה שתיערך בימים הקרובים, יפרסם המנהל המורשה הודעה באשר למצב הבנק והמשך
הטיפול בלקוחותיו.
 
המפקח על הבנקים ד"ר יצחק טל, הדגיש הבוקר כי מדובר באירוע נקודתי, בבנק מסחרי קטן, ואף
שהנזק לבנק חמור, האירוע לא ישפיע על יציבות בנקים אחרים או על המערכת הבנקאית ככלל.
 
הערה: האמברגו להודעה זו הוסר בשעה 08:30 בבוקר.