מבנק ישראל נמסר היום, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש נובמבר 1997 ב - 19,180 מיליוני דולר, ירידה של 138 מיליון דולר לעומת סוף חודש אוקטובר.
 
השינוי ביתרות במהלך חודש נובמבר נבע בעיקר מפעילות הממשלה ומהקטנה מסוימת של פיקדונות הבנקים בבנק ישראל.