יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מארס 2000
 
מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש מארס 2000 ב- 22,677 מיליוני דולר, עליה של 702 מיליוני דולר לעומת סוף חודש פברואר.
 
השינוי ביתרות מטבע החוץ במהלך חודש מארס נבע בעיקר מגיוסי הממשלה בחו"ל ומהגדלת פיקדונות הבנקים בבנק ישראל.