1/9/98
 
 
מבנק ישראל נמסר היום כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש אוגוסט 1998 ב – 21,544 מיליוני דולר, עליה של 139 מיליוני דולר, לעומת סוף חודש יולי.
 
השינוי ביתרות במהלך חודש אוגוסט נבע בעיקר מהכנסות בנק ישראל, שקוזזו בחלקן ע"י פעילות הממשלה במט"ח.
 
בבנק ישראל מציינים, כי למעלה משנה בנק ישראל אינו מתערב במסחר במטבע חוץ, פרט למספר ימים סביב סוף 1997. על כן, השינויים ביתרות מטבע חוץ אינם משקפים כלל את הפעילות בשוק מטבע חוץ.