מבנק ישראל נמסר היום, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש מארס 1998 ב- 21,603 מיליוני דולר, ירידה של 209 מיליוני דולר, לעומת פברואר.
השינוי ביתרות במהלך חודש פברואר נבע בעיקר מהוצאות הממשלה בחו"ל (פעילות שוטפת לרבות החזר חובות), פעילות שקוזזו בחלקן ע"י הכנסות בנק ישראל במט"ח.
יתרות מטבע חוץ בבנק ישראל
(מיליוני דולרים)
 
                                                
 
Dec.91
6406
 
Dec.92
5123
 
Dec.93
6468
 
Dec.94
6896
 
Dec.95
8309
 
Dec.96
11575
 
Dec.97
20332
 
 
 
 
Jan.96
9179
 
Feb.96
10025
 
Mar.96
9838
 
Apr.96
9591
 
May.96
9373
 
Jun.96
9008
 
Jul.96
9053
 
Aug.96
9655
 
Sep.96
10368
 
Oct.96
11821
 
Nov.96
11410
 
Dec.96
11575
 
 
 
 
Jan.97
12899
 
Feb.97
14070
 
Mar.97
15521
 
Apr.97
16178
 
May.97
16564
 
Jun.97
17994
 
Jul.97
18158
 
Aug.97
18466
 
Sep.97
19206
 
Oct.97
19575
 
Nov.97
19405
 
Dec.97
20332
 
 
 
 
Jan.98
21923
 
Feb.98
21812
 
Mar.98
21,603