מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש אפריל 1999 ב- 22,051 מיליוני דולר, עליה של 68 מיליוני דולר, לעומת סוף חודש מארס.
שינוי היתרות במהלך חודש אפריל נבע מעלייה בפיקדונות הבנקים בבנק ישראל אשר קוזזו חלקית ע"י משיכות הממשלה למימון פעולותיה בחו"ל.