התפתחות מדד העמלות במחצית השניה של 1998 ובתחילת 1999                                             בחמשת הבנקים הגדולים
הבנק הבינלאומי הוא הבנק הזול ביותר בתחילת 1999, ואילו בנק לאומר הוא עדיין היקר ביותר, במתן השירותים הבנקאיים השכיחים ביותר.
הפיקוח על הבנקים פועל להכניס לפיקוח את העמלה בגין ביטול הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) ולהגבילה ל- 5 ש"ח במקום 15 ש"ח כיום.
מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר, כי בהשוואה של מדד העמלות – המשקף את העלות הממוצעת של שניים עשר השירותים הבנקאיים השכיחים – נמצא, כי הבנק הבינלאומי הוא הבנק הזול ביותר מבין חמשת הבנקים הגדולים, בתחילת שנת 1999, ואילו בנק לאומר ממשיך להיות היקר ביותר. ביניהם דורגו (מהזול ליקר יותר) בנק דיסקונט, בנק הפועלים, ובנק המזרחי.
בתחילת 1999 העלו הבנקים את העמלות ב- 2% ריאלית לעומת המחצית השניה של 1998. בשנת 1998 נשחק מדד העמלות ריאלית ב- 1.7% בממוצע, זאת בעיקר עקב העליות במדד המחירים לצרכן שחלו במחצית השניה של השנה.
עוד נמסר מהפיקוח על הבנקים, כי בשנים האחרונות – החל מ- 1996 ועד תחילת 1999 – עלה ממוצע מדד העמלות בחמשת הבנקים הגדולים בכ- 0.5% ריאלית, וזאת לאחר שבשנת 1995 ירד מדד זה ב- 4.4%. בתקופה שבין 1995 ל- 1999 ירד מדד העמלות עבור בנק הפועלים בשיעור הגבוה ביותר מבין חמשת הבנקים הגדולים – בכ- 5% ריאלית – ואילו בבנק מזרחי ירד המדד בשיעור הנמוך ביותר – כ- 2.4% ריאלית.
בפיקוח על הבנקים מציינים, כי כיום גובים הבנקים עמלה בגין ביטול הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) בשיעור של כ- 16 ש"ח. עקב החשיבות הרבה שמייחס הפיקוח על הבנקים לאפשרות מעבר לקוחות מבנק לבנק סבור המפקח על הבנקים כי גובה עמלה זו מהווה משום הרתעה ללקוח במעבר מבנק לבנק אחר, בעיקר עבור לקוחות שיש להם מספר רב של הרשאות. מכאן שגובה עמלה זו מהווה מכשול וגורם לפגיעה בתחרותיות בין הבנקים ולהפחתה משמעותית בכדאיות של המעבר לבנק אחר. לכן, החליט המפקח על הבנקים לפעול יחד עם המפקחת על המחירים במשרד התעשייה והמסחר להטלת פיקוח על עמלה זו, כך שתעריפה לא יעלה על 5 ש"ח. כזכור, פעל המפקח על הבנקים להטיל פיקוח על העמלה בגין דמי שימוש שנתיים בכרטיס מידע כך שזו לא תעלה על 8 ש"ח לשנה במקום בין 15 ל- 21 ש"ח שנה, שהיה נהוג לפני כן. תעריפים אלו יכנסו לתוקף בתאריך 30.3.99 עם השלמת ההליכים הדרושים.
בפיקוח על הבנקים שבים וממליצים ללקוחות הבנקים להמשיך ולהשוות בין תעריפי העמלות של הבנקים השונים ולנסות להפחית עמלות שונות ע"י פנייה לסניף הבנק בו מתנהלים חשבונותיהם. פרסום מדד העמלות ע"י הפיקוח על הבנקים, נועד לסייע בהעברת מידע על עלות השירותים הבנקאיים ללקוחות הבנקים, ובכך לתרום לתחרות בענף זה.
בפיקוח על הבנקים מסבירים, כי מדד העמלות – המתפרסם עבור חמשת הבנקים הגדולים – מייצג את העלות הממוצעת של שניים-עשר השירותים הבנקאיים השכיחים ביותר עפ"י משקלם בסך ההכנסות של הבנקים. מדובר בהנפקת שיק אישי, רישום פעולה בחשבון, ניהול חשבון חח"ד, תשלום חשבון בדלפק, הפקדת שיק דחוי, החזרת שיק למושך מסיבת "אין כיסוי מספיק", החזרת שיק למפקיד, קניה מכירה של ני"ע, דמי משמרת ני"ע, ביצוע חליפין במט"ח, משיכה שוטפת של שאילתות מידע, וחיוב שנתי עבור שימוש בכרטיס מידע. כמו כן, מדד העמלות מייצג את העלויות של שירותים בנקאיים אלו עבור לקוחות פרטיים ועסקים קטנים ולא עבור כל לקוחות הבנקים.