התוכנית המוניטרית לחודש נובמבר 1999
בנק ישראל הודיע היום על תכניתו המוניטרית לחודש נובמבר 1999, לפיה הריבית תישאר ללא שינוי.
בבנק ישראל מסבירים, כי החלטה זו התקבלה על רקע הסיכונים הקיימים בתחום האינפלציה המשתקפים בעיקר, בשיעור האינפלציה הצפוי לאופק של שנה ומעלה, אשר עדיין גבוה מן התוואי המבטיח את השגת יעד האינפלציה שקבעה הממשלה לשנתיים הקרובות – 4 – 3 אחוזים לשנה. עם זאת, נרשמה לאחרונה התקדמות הדרגתית בתחום סביבת האינפלציה ויש לאפשר להתקדמות זאת למצות את עצמה. התפתחויות אלה מחייבות המשך מעקב קפדני ובחינה מדוקדקת. במיוחד יש לעקוב אחר אופי הקשר – אשר ככל הנראה, נחלש לאחרונה – בין שינויים בשער החליפין לבין שינויים במחירים, וזאת, על רקע הגמישות הרבה המתאפשרת בשער חליפין, במסגרת רצועת הניוד הרחבה, בה פועלים עתה השווקים.
בבנק ישראל מציינים, כי אישור התקציב ע"י הכנסת, בהתאם למסגרת שהחליטה הממשלה, חשוב לצימצום אי-הודאות בנושא חיוני זה. ביצוע של מדיניות תקציבית, בהתאם להחלטות הממשלה, יחד עם ביצוע מדיניות רפורמות מבניות, יתרמו לחידוש הצמיחה.