התוכנית המוניטרית לחודש מאי 1999
בנק ישראל הודיע היום על התוכנית המוניטרית לחודש מאי 1999, לפיה תרד הריבית ב-0.5 נקודות האחוז.
בבנק ישראל מסבירים, כי הורדה זו בריבית מתאפשרת לאור ההתקדמות בהורדת האינפלציה וההערכות שהאינפלציה בשנת 1999 תהיה עקבית עם היעד של 4 אחוזים, אשר קבעה הממשלה לשנה זו. יחד עם זאת, מציינים בבנק ישראל, כי סביבת האינפלציה הצפויה ב-12 החודשים הבאים – כפי שהיא נגזרת משוק ההון ולפי החזאים השונים – עדיין גבוהה מ-4 אחוזים, עובדה המשקפת את הצורך בהמשך מדיניות שתתרום לביסוס ההישגים בתחום האינפלציה.
בבנק ישראל מציינים, כי יש להמשיך ולבחון בקפידה את סביבת האינפלציה, לאור העובדה שהמדדים הנמוכים במיוחד שנרשמו ברביע הראשון של שנת 1999 משקפים תיקון חלקי לעליית המחיירם החריגה שחלה בחודשים ספטמבר עד נובמבר 1998, על רקע הזעזועים בשוקי ההון בעולם באותה עת. תיקון חלקי זה בא בעקבות העלאת הריבית על ידי בנק ישראל בנובמבר אשתקד.
בבנק ישראל מדגישים, כי כעת חשוב שבמסגרת המדיניות התקציבית יינקטו, מוקדם ככל האפשר, צעדים שיבטיחו עמידה ביעד הגירעון של 2 אחוזי תוצר בשנת 1999, בהתאם למסגרת התקציבית עליה החליטו הממשלה והכנסת. מדיניות כזו, יחד עם מדיניות שכר אחראית בסקטור הציבורי, חיונית כחלק מהאסטרטגיה החותרת ליצירת מסגרת מקרו-כלכלית לחיזוק חוסנו ויציבותו של המשק.
בבנק ישראל מציינים, כי על רקע השתלבות הכלכלה בתהליך הגלובליזציה, חשוב במיוחד שתינקט מדיניות כלכלית שקולה ואחראית לחידוש הצמיחה לשיעור רב-התמדה. בכך ינתן הפתרון הנכון לבעיית האבטלה. מדיניות זו תסייע גם לשיפור הרווחיות בסקטור העסקי.