29/12/97
 
 
בנק ישראל הודיע היום על תכניתו המוניטארית לחודש ינואר 1998, לפיה תישאר הריבית ללא שינוי.
 
החלטה זו עקבית עם המשך הורדת האינפלציה בשנת 1998 במסגרת תחום היעד שקבעה הממשלה (7-10 אחוזים). כזכור, החליטה הממשלה להמשיך ולהפחית את האינפלציה בשנת 1998 כחלק מאסטרטגיה רב - שנתית להורדתה לרמה השוררת במדינות המפותחות (OECD) עד ראשית העשור הבא, ולהמשיך לחתור ליציבות מחירים לאורך זמן.
 
בבנק ישראל הבהירו כי המשך הפחתת האינפלציה בישראל תסייע למשק הישראלי לעלות על מסלול של צמיחה מתמשכת. חשיבות הפחתת האינפלציה גוברת עם ירידת האינפלציה בעולם ועם העמקת תהליכי הגלובליזציה והגברת התחרותיות. בבנק ישראל הדגישו, כי השגת קצב הצמיחה הרצוי, בהתאם לפוטנציאל המשק, מחייבת שמירה על משמעת תקציבית: זאת בהתאם להחלטת הממשלה על מסגרת הגירעון התקציבי, תוך הימנעות מהעלאת מיסים. כמו כן, חשוב שהסכמי השכר שיחתמו בקרוב בסקטור הציבורי יהיו עקביים עם יעדי האינפלציה והשגת היציבות.
 
בבנק ישראל מבהירים כי התנודתיות הרבה שקיימת לאחרונה בשוקי הכספים וההון בעולם  והמשברים הכלכליים באסיה מחייבים משנה זהירות בניהול מדיניות התקציב והריבית.
 
המדיניות המוניטארית פועלת בהצלחה להשגת היעדים שהציבה הממשלה בתחום האינפלציה  והשגת יציבות מחירים לאורך זמן, ובכך היא תורמת בצורה היעילה ביותר גם להשגת מכלול  היעדים האחרים שקבעה הממשלה - ובכלל זה התקדמות לקראת מיצוי פוטנציאל הצמיחה של  המשק במטרה להשיג צמיחה בת-קיימא ויצירת מקומות תעסוקה.