בנק ישראל הודיע היום על תכניתו המוניטרית לחודש אוגוסט, לפי תרד ריבית בנק ישראל ב- 0.3 נקודות האחוז לרמה הנומינלית של 11 אחוזים. לאחר ירידה זו בריבית, מסתכם שיעור ההורדה מראשית השנה ב- 2.4 נקודות האחוז, ומאז מחצית 1996, ב- 6 נקודות האחוז.
בבנק ישראל הבהירו, כי ההחלטה לנוכח סביבת האינפלציה הנוכחית וההערכה באשר להשפעתם של גורמים נוספים על סביבה זו – כגון הפעילות הריאלית במשק, והתפתחותם של המחירים בחו"ל.
בבנק ישראל ציינו, כי הירידה המצטברת בריבית מראשית השנה, שהביאה לצמצום בפערי התשואות הצפויות בין השקל ובין מטבעות החוץ, מדגישה במיוחד את הצורך בזהירות בקביעת מדיניות הריבית. זהירות זו מתחייבת בעיקר, על רקע אי הודאות הרבה השוררת בשוקי הכספים וההון בעולם – הנובעת מהמשברים הפיננסיים במזרח אסיה- ונועדה לתמוך בתהליך הורדת האינפלציה.
בבנק ישראל שבים ומדגישים, כי מדיניות מוניטרית אחראית הפועלת בעקביות להפחתת האינפלציה, עד להשגת יציבות מחירים לאורך זמן – שהיא נדבך עיקרי ביציבות הכללית – תורמת בצורה היעילה ביותר גם להשגת יתר היעדים הכלכליים שקבעה הממשלה – ובכלל זה, התקדמות לקראת מיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק. החשיבות בהשגת יציבות כלכלית – בין היתר, באמצעות קביעת יעדי אינפלציה התומכים ביציבות, ושמירה קפדנית על המשמעת התקציבית- גברה לנוכח השתלבות המשק הישראלי בתהליך הגלובליזציה – במיוחד, לאחר התקדמות המשמעותית בליברליזציה בשוק מטבע חוץ.
בבנק ישראל הדגישו עוד, כי בעיית האבטלה, שהיא בעיה חברתית וכלכלית קשה מאוד, מחייבת פתרון נכון. במסגרת פתרון זה נדרש צמצום בגדלו היחסי של הסקטור הציבורי במשק, שיאפשר הקטנת נטל המס, תוך הרחבת משקלן היחסי של ההוצאות בתשתיות – פיזיות ואנושיות – ובמו"פ. צעדים אלה, אשר יתרמו לשיפור התעסוקה גם בטווח הקצר, חייבים להינקט תוך חתירה להשגת היעד של היציבות הכלכלית, המהווה תשתית הכרחית על מנת להתקדם למיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק, במטרה להשיג צמיחה בת-קיימא.