השוואת העלות החודשית עבור החזקת חשבון עו"ש פרטי למקבלי משכורת,
בין חמשת הבנקים הגדולים- עבור חודש פברואר 2000
 
עבור לקוחות בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 4,000 ש"ח, הבנק הבינלאומי הוא הזול ביותר ואילו בנק הפועלים הוא היקר ביותר.
 
עבור לקוחות בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 7,000 ש"ח, הבנק הבינלאומי הוא הזול ביותר ואילו בנק הפועלים הוא היקר ביותר אם הם אינם מנצלים את מסגרת האשראי או מנצלים מחצית ממנה. בנק דיסקונט הוא היקר ביותר אם הם מנצלים 150% ממסגרת האשראי.
 
עבור לקוחות בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 10,000 ש"ח, הבנק הבינלאומי הוא הזול ביותר כאשר הם מנצלים את מסגרת האשראי ואילו בנק לאומי הוא היקר ביותר.
 
מהפיקוח על הבנקים נמסר, כי בהשוואת העלות החודשית עבור החזקת חשבון עו"ש פרטי למקבלי משכורת בין חמשת הבנקים הגדולים - בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק המזרחי והבנק הבינלאומי הראשון- נמצא, כי:
 
עבור בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 4,000 ש"ח לחודש (בהנחה שהם מבצעים בחודש 20 פעולות ושולפים דפי מידע מהבנק 4 פעמים) :
בנק הפועלים הוא היקר ביותר עבור כל הלקוחות - המנצלים ואינם מנצלים את מסגרת האשראי וזאת, מאחר והוא פוטר את לקוחותיו מתשלום עבור שתי שליפות מידע בחודש בלבד בעוד שיתר הבנקים פוטרים את לקוחותיהם מתשלום עבור חמש עד שש שליפות מידע בחודש. בנוסף, עבור לקוחות המנצלים %150 ממסגרת האשראי, גם בנק המזרחי הוא היקר ביותר.
הבנק הבינלאומי הוא הזול ביותר עבור כל הלקוחות. בנוסף, עבור לקוחות שאינם מנצלים מסגרת אשראי, גם בנק המזרחי ובנק לאומי הם הזולים ביותר.
 
עבור בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 7,000 ש"ח לחודש (בהנחה שהם מבצעים בחודש 30 פעולות ושולפים דמי מידע 5 פעמים):
 
בנק הפועלים הוא היקר ביותר עבור לקוחות שאינם מנצלים את מסגרת האשראי וכן לקוחות המנצלים 50% ממנה. זאת, כאמור, עקב הפטור מתשלום שהוא ניתן ללקוחותיו עבור שתי שליפות מידע בחודש בלבד.
הבנק הבינלאומי הוא הזול ביותר עבור כל הלקוחות. בנוסף, עבור לקוחות שאינם מנצלים מסגרת אשראי, גם בנק המזרחי ובנק לאומי הם הזולים ביותר.
 
בנק דיסקונט הוא היקר ביותר עבור לקוחות המנצלים %150 ממסגרת האשראי.
 
עבור בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 10,000 ש"ח לחודש (בהנחה שהם מבצעים בחודש 40 פעולות ושולפים דפי מידע 7 פעמים):
בנק לאומי הוא היקר ביותר עבור כל הלקוחות וזאת, מאחר שהוא גובה עמלת הקצאת אשראי ודמי ניהול קבועים עבור בעלי משכורת של 10,000 ש"ח לחודש. זאת, בעוד שמרבית הבנקים האחרים נותנים פטור מתשלומים אלה.
בנק המזרחי הוא הזול ביותר עבור לקוחות אשר אינם מנצלים את מסגרת האשראי ואילו הבנק הבינלאומי הוא הזול ביותר עבור לקוחות המנצלים את מסגרת האשראי.
 
בפיקוח על הבנקים מסבירים, כי העלות החודשית עבור החזקת חשבון עו"ש כוללת את דמי רישום פעולה בחשבון, דמי ניהול קבועים, עמלת הקצאת אשראי, עלות שליפת מידע מהמחשב, עלות הריבית על ניצול משיכת יתר במסגרת האשראי שהועמדה ללקוח ועלות הריבית על חריגה ממסגרת זו.
העלות החודשית עבור החזקת חשבון עו"ש חושבה בהנחה שככל שמשכורתו של הלקוח גבוהה יותר, כך הוא מבצע יותר פעולות בחודש. ההשוואה נערכה עבור לקוחות:
בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 4,000 ש"ח המבצעים בחודש 20 פעולות ושולפים מידע 4 פעמים.
בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 7,000 ש"ח המבצעים בחודש 30 פעולות ושולפים מידע 5 פעמים.
בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 10,000 ש"ח המבצעים בחודש 40 פעולות לחודש ושולפים מידע 7 פעמים.
בכל אחד משלוש החלופות המקרים נבדקו שלושה מקרים:
א. אין ניצול של מסגרת האשראי.
ב. יש ניצול ממוצע חודשי של 50% ממסגרת האשראי.
ג. יש ניצול ממוצע חודשי של 150% ממסגרת האשראי.
 
בפיקוח על הבנקים שבים וממליצים ללקוחות הבנקים להמשיך ולהשוות בין העלויות עבור סוגי פעילות שונים בין כל הבנקים וכן עבור העלויות השונות בחשבונות מסוגים שונים. השוואה זו תסייע ללקוחות לשאת ולתת עם הבנק על גובה העמלות והריביות שהם משלמים. פרסום השוואת מרכיבי עלות חשבון עו"ש והשוואות נוספות ע"י הפיקוח על הבנקים נועדו לסייע בהעברת מידע זה לציבור ובכך לתרום לתחרות בענף השירותים הבנקאיים.
בפיקוח על הבנקים מציינים, כי השוואה זו נערכה בטרם ההודעה על התכנית המוניטארית של בנק ישראל לחודש מארס. בכל מקרה, בהנחה שכל הבנקים ישנו את הריבית באותו שיעור, המדרג ביניהם (הבנק הזול עד הנק היקר) לא ישתנה.