המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש נובמבר 1999
המדד המשולב למצב המשק ירד בנובמבר  ב- 0.3 אחוזים לאחר שבחודש הקודם לא השתנה. המדד המשולב לנובמבר משקף תנודה סביב רמת פעילות גבוהה יותר מזו ששררה עד אמצע 1999.  זאת, לאחר העלייה המהירה – בשיעור מצטבר של למעלה מ- 3 אחוזים – מאמצע שנת 1999.
אשר לרכיבי המדד: המכירות ברשתות השיווק ירדו בנובמבר ב- 0.2 אחוזים, לאחר שירדו ב- 1.6  אחוזים בחודש הקודם. מדד היבוא עלה בנובמבר ב- 19.8 אחוזים, לאחר שירד ב- 9.5 אחוזים בחודש הקודם.  מדד הייצור התעשייתי ירד באוקטובר ב- 3.7 אחוזים, לאחר עלייה בת 3.6 אחוזים בחודש הקודם.
 
לתשומת ליבכם:
להלן נתוני המדד המשולב לחודשים הקודמים שעודכנו.
 
 
נתון קודם
נתון מעודכן
 
אוקטובר
0.2
0
 
ספטמבר
1.5
1.4
 
אוגוסט
1.5
1.6
 
יולי
0.4
0.6
 
אפריל
0.1
0.2
 
פברואר
0.1-
0
 
ינואר
0.3-
0.4-